Dette er et utdrag av papiboken 'Friluftsliv året rundt' ISBN:9788292520017 som har solgt i 19.000 eks.
Kjøp papirboken direkte fra forfatteren her, på SMS: 481 49 214 eller i bokhandelen her.

Papir versjon

Bla i boka

Gratis e-bok

Startsiden

NaturTIPS

Jeger

Friluftsliv


New Zealand

Innhold

Bruk RSS til å abonnere på og lese naturTIPS nettstedet RSS naturTIPSSanking og plukking av måsegg. Egg fra måker er velsmakende og spennende mat

Home ] Up ] Kokeboka ] [ Plukking av måsegg. ] Molte og moltebær ] Sopp ] Ville matplanter ] Villmarksteking ]

 

 

Egg fra måker er svært velsmakende. Av en eller annen grunn er det kun i NordNorge denne ressursen utnyttes. Måsegg er vanlig i butikkene og koster mellom ti og tyve kroner.

Alt du trenger er en flytende farkost, så er det bare å gå på land og plukke delikatessen. Enklere matauk finnes knapt.
I reir med flere egg er det gjerne egget med lyseste skall som er lagt sist, og som er ferskest. Eggsanking er nærmest som erotisk velferd for måkene, for de legger egg på ny hvis de første blir ødelagt. Stormåseggene er to til tre ganger større enn hønseegg og mildere i smaken.På små øyer og skjær som her, hekker måkene rett på bakken. Sjøfuglegg er en utrolig fin ressurs som er tilgjengelig over hele landet — både ved kysten og på innlandet. Hvorfor er det for det meste bare kystbefolkningen nordpå som vet å utnyttet denne fine ressursen?

Store verdier

I NordNorge betales egg av sjøfugl med opptil 15 kr pr stk. Dagsfangster på mange hundre egg er ikke uvanlig. Det er snakk om store summer. Det er først de siste par tiår at måkene er blitt vanlige i innlandet, og det er kanskje årsaken til at det enda ikke er blitt noen tradisjon å sanke måsegg i innlandet. Men, det burde det bli, fordi måsegg er en utrolig fin ressurs.

Om det ligger flere egg i redet, skal du huske at som regel er det eggene med lyseste skall som er ferskest.

 

 

Hvor hekker måkene?

Hovedsakelig hekker måkene der rovdyr ikke kommer til. På fastlandet og på store øyer hekker de nesten alltid i bratte berg med hyller, og oppe på høye stener. Her er det ofte nødvendig med klatreutstyr og rapellere
ned til eggene med, eller bruke tau som sikringsmiddel. Det har skjedd mange tragiske ulykker i forbindelse med folk som har falt stygt under måseggsanking.
På små øyer, holmer og skjær, hekker måkene rett på grunnfjellet eller i lyngen. Da er det bare å komme seg på land. På Østlandet hekker måkene på øyer i innsjøer og tjern. Ofte også på flytemyrer og andre steder hvor reven ikke kommer til.

Innlandsmåker

Måkene har det siste tiåret funnet nye biotoper. I dag er det måkekolonier på fjellvann 1.500 meter over havet, på alle de store innsjøene såvel som på de små skogstjernene. Disse måkene har like bra egg som måkene i Nord-Norge. Innlandsmåkene ses mange steder på som et problem fordi de fortrenger andre fuglearter og sprer parasitter til fisk. Samling av egg er en fin måte å endre måkenes status på, fra å være et problem til å bli en ressurs. I tillegg vil sanking av egg også kunne brukes til å regulere bestanden.

Når kan eggene plukkes?

Når verpinga starter avhenger av to forhold. Mattilgangen og været. Er det mye mat i havet, blir det mye egg og hekkingen starter tidlig. Er det virkelig dårlig vær, starter den senere. Langs Varangerfjorden starter den noen år allerede i midten av april. Fra de aller første eggene kommer og til de siste eggene i andre verping begynner å bli dårlige, går det 3-4 uker. I tillegg begynner krykkjene å verpe mye senere enn stormåsen. Eggsankingsperioden strekker seg faktisk over èn til halvannen måned.

Vannprøven

Hvordan kan jeg finne ut om egget er ferskt og ikke inneholder blod eller kyllingfostre?
Ganske enkelt — senk egget forsiktig ned i en bøtte vann mest mulig horisontalt. Om egget har begynt å utvikle en kylling, altså er for gammelt, vil det snu seg opp på høykant fordi det er blitt en liten luftboble i den ene enden. Alle egg som blir liggende horisontalt er ferske. De som reiser seg opp på den butte enden er for gamle.
Enkelt, ikke sant?
Er du i tvil kan du holde egget horisontalt i hånden og senke det sakte ned i vannet. Når egget er under vann fører du hånda raskere nedover enn egget synker og iakttar hvordan det synker i forhold til hånden din. Er egget ferskt skal det synke rett ned. Er det bare litt strypt — har fått et øye og litt blod — vil det vugge litt frem og tilbake mens det synker.
Hvis det ligger flere egg i reiret er det noen tommelregler som kan gi deg en pekepinn på hva som er ferskt og hva som er for gammelt. Egg som har rusk og gress fra reiret klistret på, er som regel helt ferske. Dette skyldes at eggene er litt klissne når de kommer ut, slik at gress og reirmateriale fester seg. Måka snur på egget mens hun ruger for å få jevn varme, og da poleres dette vekk.
Et annet tegn er gjerne at eggene som blir lagt sist er lysest i farge, og om
måka legger på ny fordi første verping blir ødelagt eller plukket, er andre verping lysere i skallet.

Tilberedning og oppbevaring

Egg av stormåsen er omlag tre ganger større enn hønseegg og kokes mellom ti og 20 minutter avhengig av hvordan du liker dem. Mack-øl og måsegg er et begrep over hele landet, og for befolkningen i Nord-Norge er det en kjent sak at de mest velsmakende og luftigste bakverkene er de som er basert på måsegg.
Før kjøleskap ble vanlig, oppbevarte man både hønseegg og måsegg i jordkjelleren i trekasser med sand. Da får eggene en passe fuktighet og temperatur som gjør at det blir optimale lagringsforhold. Måsegg holder seg i minst to måneder og ofte opp til et halvt år nedgravd i sand i jordkjelleren. I Finnmark forekommer det at måsegg holdt seg helt til mars året etter, når de ble lagret på denne måten. Mange oppbevarer fortsatt egg nedgravd i sand i matkjelleren, framfor i kjøleskap fordi det gjerne gir lengre holdbarhet.

Ren velferd

Alle fugler legger egg på nytt hvis eggene ikke klekkes, blir ødelagt eller stjålet. Sånn sett er sanking av måsegg ren velferd for måkenes sexliv. De legger egg på nytt som igjen kan plukkes. Det er vanlig at i reir hvor det ligger tre egg, at ett egg får ligge igjen.

Bakverk av måsegg blir ekstra luftig, og eggene er mildere i smaken enn vanlige hønseegg. De kan plukkes over hele landet. De første eggene kommer i mars og april.

 

 

 

 

 

Lover og bestemmelser

Innsamling av egg og dun er regulert av forskrift av 15. mars 1988 som sier at grunneiere — eller brukere — kan ta bort egg fra følgene fuglearter:

 1. I Nordland, Troms og Finnmark Gråmåke, svartbak, fiskemåke, krykkje og kvinand i tiden til og med 14. juni.
  .
 2. I Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Gråmåke, svartbak, fiskemåke, og kvinand i tiden til og med 20. mai.
  .
 3. I Sør-Norge sør for Sør-Trøndelag Gråmåke, sildemåke, svartbak, fiskemåke og kvinand i tiden til og med 20. mai.
  .
 4. Dun av ærfugl kan tas bort hele sommeren etter at klekking har funnet sted.
  .
 5. På Statens grunn i Finnmark har de som er fast bosatt i kommunen samme rett som grunneier eller bruker.

 

Bok anmeldelse

Google Books
    ©    Tekst Bilde Trykksak As    |     +47 481 49 214    |    [email protected]   |   http://Kontakt.TBT.as